Mini Dock Leveler VT-D04

Mini Dock

Mini-Dock phù hợp lý tưởng cho những ứng dụng mà việc lắp đặt cầu chuyển hàng không khả thi hoặc nơi độ cao mặt đáy đội xe tiêu chuẩn được phục vụ tại bến xếp dỡ. Nó được gắn trên mặt tường bến để cung cấp bến an toàn và tự lưu trữ.
Nó phù hợp để phục vụ xe chở hàng kích thước tiêu chuẩn với một phạm vi làm việc là +/- 100mm.
Mini-Dok có sẵn với hai phiên bản:
  • Phiên bản cơ - được trang bị hệ thống nâng cân bằng được hỗ trợ bằng lò xo cung cấp hoạt động kéo đẩy mà không yêu cầu nâng
  • Phiên bản thủy lực - đi kèm với hệ thống điều khiển nút bấm

​​

Dốc xếp dỡ
Các kho hàng hạng thấp yêu cầu dễ sử dụng và tính di động trong việc xử lý các loại xếp dỡ khác nhau. MHE-Demag cung cấp đường dốc và cầu xếp dỡ riêng cho mục đích này. Có một vài phiên bản dốc xếp dỡ, một số được cố định vào cạnh bến, trong khi một số có thể di động và có thể di chuyển quanh.

Có sức nâng định mức lên đến 6.000kg.

Tag: